HomeLAJME42 bashki nuk kanë para/ Borxhet e larta, kolaps financiar

42 bashki nuk kanë para/ Borxhet e larta, kolaps financiar

Tërmeti dhe pandemia botërore Covid-19 janë dy arsyet që e kanë kushtëzuar rritjen ekonomike në Shqipëri. Të paktën këto janë dy arsyet që bëjnë publike përfaqësues të Qeverisë, duke iu referuar dëmeve të mëdha që janë shkaktuar prej tyre.

Nuk bëhet fjalë vetëm për Tiranën, apo bashkitë që u prekën nga tërmeti. Shumica e bashkive rreth 42 prej tyre nga 61 gjithsej janë në vështirësi financiare për shkak se kanë borxhet afatshkurtra dhe afatgjata në mbi 25 përqind të fondit vjetor të miratuar, sipas përcaktimeve në ligjin për financat vendore, shkruan “Monitor”, në një analizë që i ka bërë situatës së pushtetit vendor.

Sipas saj, 7 bashki janë në kolaps financiar për shkak se i kanë borxhet më të larta se fondet vjetore në dispozicion, ku pozicionin më të përkeqësuar e ka Bashkia e Vorës dhe Kamzës. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka verifikuar se borxhet që kanë akumuluar bashkitë janë shumë të larta se raportimet që ato kanë bërë në Ministrinë e Financave. Auditi suprem pasi ka kontrolluar financat e pushtetit lokal ka gjetur se borxhet afatshkurtra dhe ato afatgjata kanë arritur në mbi 17 miliardë lekë ose 137 milionë euro në fund të vitit 2019.

Gjithashtu sipas përcaktimeve në ligjin për financat vendore, bashkia konsiderohet me probleme financiare kur në një muaj të caktuar të vitit buxhetor konstatohen vonesa prej më shumë se 30 ditësh në likuidimin e detyrimeve financiare ndaj palëve të treta dhe kur detyrimet e konstatuara dhe të papaguara përbëjnë 15 për qind të shpenzimeve vjetore të miratuara.

Most Popular